• 1403/03/06 - 10:29
  • - تعداد بازدید: 12
  • - تعداد بازدیدکننده: 12
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
  • /ZkJXo

دوره آموزش مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و شیراز در حوزه اعتباربخشی

دوره آموزشی مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی ایران با هدف توانمندسازی در حوزه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ دوره آموزشی با هدف توانمندسازی ارزیابان و کارشناسان حوزه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی سراسر کشور مطابق برنامه ریزی انجام گرفته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز عناوین زیر با حضور اساتید پیشکسوت و توانمند اعتباربخشی‌آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران بصورت مجازی برگزار شد:

در این مجموعه کارگاه که با حضور بیش از 80 نفر از کارشناسان و ارزیابان سراسر کشور و به پشتیبانی تیم فنی و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در سالن کنفرانس معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد عناوین زیر مورد بحث و پرسش و پاسخ قرار گرفت:

 

  • اهمیت اعتباربخشی بیمارستان‌های آموزشی در تاریخ 1403/2/26 توسط دکتر کامران سلطانی به بحث گذاشته شد، در این کارگاه ضمن اشاره به تاریخچه اعتباربخشی در جهان و ایران، درباره یکی از روش‌های ارتقاء و تضمین کیفیت آموزش اعتباربخشی‌ آموزشی صحبت شد.
  • در همین تاریخ دکتر مرضیه نجومی گزارش مبسوط و کاملی در خصوص اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌ها در سالهای گذشته ارائه نمودند و سپس در خصوص چرایی بازنگری و رویکرد اخذ شده به استانداردهای بازبینی شده برای شرکت کنندگان توضیحات لازم را بیان کردند.
  • مرور فرایند ارزیابی بیرونی از منظر اخلاقی و اجرایی در تاریخ 1403/2/31 توسط دکتر اکرم هاشمی و با نظارت دکتر کامران سلطانی به بحث و تبادل نظر با مشارکت کنندگان گذاشته شده و پایبندی کلیه مشارکت کنندگان در فرایند اعتباربخشی (ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی، تصمیم گیری و صدور رأی) به منشور اخلاقی اعتباربخشی مصوب کمسیون ملی اعتباربخشی مورخ 1402/3/28  مورد تاکید قرارگرفت.
  • مروری بر استانداردهای محورهای شماره 4-1 در تاریخ 29/2/1403 و همچنین مروری بر استانداردهای محورهای 9-5 در تاریخ 1403/2/31 توسط خانم دکتر رحیم زاده و دکتر اکرم هاشمی انجام گرفت در این کارگاه‌ها توضیحات کاملی در خصوص 4 محور اول که بعنوان محورهای سخت­ افزاری و نیروی انسانی از آن نام برده می‌شود وسپس پنج محور بعدی که محورهای فرآیندی و نرم افزاری به مشارکت کنندگان داده شد. مدرسین ضمن شرح کامل استاندارد و سنجه به معیارها و مستندات مورد نیاز در هر سنجه اشارات کامل و روشنی داشتند که با توجه به بازخورد همزمان مشارکت کنندگان بسیار مفید و ارزنده بود.
  • گروه خبری : علمی-آموزشی
  • کد خبر : 333641
کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
فاطمه پناهپور بدرشانی
خبرنگار:

فاطمه پناهپور بدرشانی