لیست اخبار صفحه :1
معرفی روابط عمومی‌های برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران/روابط عمومی ها کارنامه دار می شوند

معرفی روابط عمومی‌های برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران/روابط عمومی ها کارنامه دار می شوند

روابط عمومی‌های برتر دانشگاه علوم پزشکی ایران به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات معرفی شدند. همچنین روابط عمومی ها براساس دستورالعمل جدید سال 1402 دارای کارنامه عملکردی خواهند شد و براساس دوره های مشخص شده به عملکرد آنها امتیاز و متعاقباً مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

جزئیات نخستین مرحله مناظره گفتاورد ایران در دانشگاه علوم پزشکی ایران

جزئیات نخستین مرحله مناظره گفتاورد ایران در دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسابقه گفتاورد ایران، نخستین دوره مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران است که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران با پشتیبانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه، برگزار می‌شود.مسابقه در سه مرحله برگزار می‌شود و در هر مرحله دو گروه با نظرات متفاوت پیرامون یک گزاره صحبت می‌کنند و یکی از گروه ها به مرحله بعد راه پیدا می‌کند. در نهایت ۳ گروه برتر اعلام می‌شوند و جوایز نقدی دریافت خواهند کرد.